souladu s ust. § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


Informace o provozovateli

Obchodní firma: Heretas plus s.r.o.
Sídlo společnosti: Praha 5, Jinonice, Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00
IČO: 285 00 407
Nejsme plátci DPH.


Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování korespondence, balíků, popř. reklamací:

Heretas plus s.r.o.,
Holandská 5, 787 01 Šumperk
Vedení společnosti:
Jakub Šinták – jednatel,
email: granitcz@seznam.cz

Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb

E-shop, maloobchodní a velkoobchodní prodej

Cena za zboží

Cena uvedená u produktů je bez poštovného a balného, které jsou ale při objednávce nad 1.000 Kč zdarma.

Registrace kupujícího

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu ilikeit.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.
Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
Kupující má právo svou registraci kdykoliv zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu nebo elektronicky e-mailovou poštou. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

Pokladna a objednávka

Pokud jste si vybrali zboží kliknutím na tlačítko koupit, uloží se Vám v košíku, který si můžete zobrazit kliknutím na odkaz na horní liště. U každé položky můžete upravit počet kusů. Chcete-li jednotlivé zboží z košíku odstranit, kliknete na řádek odstranit. Uvedená cena je součet cen všech položek v košíku. K této ceně Vaší objednávky se přičte cena dopravy dle Vašeho výběru. Kdykoliv se můžete do pokladny vrátit kliknutím na odkaz na horní liště, kde vidíte aktuální cenu obsahu pokladny. Pokud máte zboží vybráno, klikněte ve složce pokladna jaký způsob dopravy a platby z uvedených nabídek hodláte zvolit a poté už jen klikněte na poslední řádek na stránce a to "odeslat objednávku".

Náklady na dodání - Poštovné a balné

V případě, že celková hodnota objednaného zboží (po případné slevě) nepřekročí 1.000,- Kč, budeme Vám účtovat poštovné a balné:
doručení na dobírku 120 Kč,
platba převodem nebo vkladem na náš účet předem 80 Kč,
úhradu můžete provést na číslo našeho účtu, jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Zboží Vám bude zasláno po připsání peněz na účet.
Pokud celková hodnota zboží překročí hranici 1.000,-Kč, Vaši objednávku Vám zašleme zdarma.
Tyto dodací podmínky se vztahují na objednávky, které budou doručeny v rámci České republiky. U zboží putujícího na Slovensko je cena dle sazebníku České pošty nebo PPL. U ostatních zemí Evropské unie je poštovné individuální a bude Vám sděleno emailem nebo telefonicky ještě před odesláním zboží.

Způsob dodání a platby

Po odeslání objednávkového formuláře obdržíte na e-mail zprávu, že Vaše objednávka byla úspěšně doručena a zařazena do systému. Takto učiněná objednávka je závazná pro obě strany.
Zboží, které jste si objednali, Vám zašleme nejpozději do 5 pracovních dnů. Samozřejmě se budeme snažit, abyste zboží měli doma mnohem dříve.
Zboží zasíláme přepravní službou PPL nebo Českou poštou.
Zvolit si můžete i způsob platby. Je jen na Vás, který z nich si vyberete:
Dobírkou (platba doručovateli)
Převodem nebo vkladem na náš účet. V tomto případě zboží odešleme až po potvrzení přijetí platby na našem účtu.
Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo Vaší objednávky.
Pokud budete chtít zjistit, co se děje s Vaší objednávkou, máte možnost nahlédnout do vašeho profilu, kde najdete i soupis všech Vašich objednávek.
V případě, že byste rádi měli o Vaší objednávce konkrétnější informace, můžete nás kontaktovat i telefonicky nebo na e-mailem (viz. stránka s kontakty zde ).

Poučení o právu na odstoupení

Stornování objednávky a vrácení objednávky
Pokud zboží ještě nebylo odesláno můžete objednávku stornovat dvěma způsoby. Jedním z nich je nastavit stornování v přehledu objednávek, druhým zaslání e-mailu s informací o tom, že objednávku částečně nebo úplně rušíte. Pokud použijete e-mailovou variantu stornování, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky, kterou chcete stornovat.
Bohužel může také dojít i k situaci, kdy nebudeme moci dodat zboží, které jste si objednali, a storno Vaší objednávky budeme muset provést sami. Doufáme, že si v naší nabídce vyberete podobné zboží.

Odstoupení od smlouvy

Vaším právem podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je i vrácení zásilky bez udání důvodu.
Nezapomeňte však, že podle tohoto zákona musíte dodržet několik podmínek - zejména musíte vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zásilky a musíte jej dodat zpět nepoškozené, v neporušeném originálním obalu a dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.

Od smlouvy lze odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky. Zboží zašlete zpět na adresu
Heretas plus s.r.o., Holandská 5, 787 01 Šumperk
V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, přičemž zaplacené poplatky za poštovné, přepravné apod. se nevrací.

Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě emailem.
Zaplacenou částku za zboží vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty. Zboží musí být nepoškozené dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.
K balíčku přiložte i kopii útržku z dobírkové složenky nebo kopii potvrzení o převodu peněz. Poté co obdržíme Vámi vrácené zboží, zašleme Vám zpět celou vyfakturovanou částku za prodané zboží, zaplacené poštovné v tomto případě nevracíme.

Záruky a reklamace

Na všechny produkty z naší nabídky je poskytována dvouletá záruční lhůta, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud po obdržení zásilky shledáte zboží vadným, nezbývá nic jiného než jej reklamovat. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit tyto podmínky:
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu společně s kopií účtenky, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení.
Je vhodné přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady.
Zboží je nutné doručit na adresu: Heretas plus s.r.o., Holandská 5,787 01 Šumperk.


Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě, při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
Do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží Vás budeme e-mailem nebo telefonicky (podle Vašeho přání) informovat o dalším postupu. Reklamace jsou vyřizovány do 30 dnů. O výsledku reklamace budete písemně informováni. Zároveň Vám bude i odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácené peníze.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Náš internetový obchod neúčtuje spotřebiteli žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti
Nabídka produktů a ceny jsou platné po celou dobu zveřejnění na internetových stránkách našeho obchodu.
Smlouva na dodávku zboží se uzavírá na dobu určitou, její platnost končí dnem splnění jejího účelu.

Ostatní

Veškeré písemnosti (smlouvy, objednávky, potvrzení objednávky atd.) jsou po svém uzavření archivovány a nejsou veřejně přístupné.
Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany internetového obchodu.
Smlouvy lze uzavírat v českém jazyce.
Jestliže jste se dopustili při objednávce chyby, můžete ji opravit v přehledu objednávek nebo zaslat e-mailem informaci o tom, že jste se dopustili chyby a napsat její opravu.
Pokud použijete e-mailovou variantu opravy, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky, kterou chcete opravit.
Náš internetový obchod dodržuje platné právní předpisy a při své činnosti postupuje v souladu s etickými pravidly sítě Internet.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

- plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
- nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.